Gimnazjum

Nawigacja

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA NAUKI MATEMATCZNO - PRZYRODNICZE ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZN0 - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE-FIZYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - CHEMIA ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE J. ANGIELSKI ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE - J. NIEMIECKI ZADANIE NR 3 - ICT - ZAJĘCIA INFORMATYCZNE ZADANIE NR 6 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ ZADANIE NR 7 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA -TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ZADANIE NR 9 - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE ZADANIE NR 8 - SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZADANIE NR 13 - MOŻNA INACZEJ

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA

   

                  

 

                                          „Szkoła Równych Szans”.                                        

W Zespole Szkół Miejskich rusza właśnie III edycja projektu „Szkoła Równych Szans”. W założeniu ma objąć aż 336 uczniów z tej szkoły, którzy będą mieli szansę na udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Bogata oferta ma pomóc znaleźć coś odpowiedniego dla każdego ucznia. W szczególności nacisk położono na kształcenie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki. Zorganizowane zostaną także zajęcia w ramach tzw. ścieżek edukacyjnych: ekologicznej, przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i patriotycznej oraz Szkolnego Ośrodka Kariery. Uczniowie, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, będą mogli skorzystać z zajęć wyrównawczo-dydaktycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych. W projekcie uwzględniono także zajęcia sportowe pod hasłem: „Można inaczej”. Projekt  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jest współfinansowany ze środków unijnych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w projekcie, a rodziców do mądrego wspierania tej inicjatywy władz miasta i szkoły.

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im Józefa Wybickiego w Rypinie
    ul. Sportowa 24
    87-500 Rypin

  • +48 54 280 2331

Galeria zdjęć