Gimnazjum

Nawigacja

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA NAUKI MATEMATCZNO - PRZYRODNICZE ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZN0 - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE-FIZYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - CHEMIA ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE J. ANGIELSKI ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE - J. NIEMIECKI ZADANIE NR 3 - ICT - ZAJĘCIA INFORMATYCZNE ZADANIE NR 6 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ ZADANIE NR 7 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA -TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ZADANIE NR 9 - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE ZADANIE NR 8 - SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZADANIE NR 13 - MOŻNA INACZEJ

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA

ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE - J. NIEMIECKI

01. 12. 2014.           

W ramach projektu „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III edycja” prowadzone są przez panią Agnieszkę Jadczak zajęcia z języka niemieckiego. W zajęciach biorą udział ośmioosobowe grupy uczniów z klas I i III. Na zajęciach wykorzystywane są przede wszystkim metody aktywizujące i nowoczesne metody multimedialne.

Uczniowie często korzystają z tablicy interaktywnej oraz komputera i Internetu. Na zajęciach główny nacisk kładzie się na komunikację w języku niemieckim, dlatego uczniowie często odgrywają scenki sytuacyjne, tworzą dialogi tematyczne, czy też prowadzą dyskusje. Bardzo chętnie ponadto biorą udział w grach i zabawach językowych takich jak: pantomima, echo, bingo, „Blinde Kuh”, „Memory”, „Ratespiel”, „Kofferpacken” itd. W czasie zajęć uczniowie poszukiwali też skarbu w szkole. Szukali wskazówek sformułowanych po niemiecku i musieli rozwiązywać zagadki, żeby odnaleźć skarb. Zabawa bardzo spodobała się zarówno uczniom klas I, jak i III.

W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie poszerzają i doskonalą wiadomości i umiejętności w zakresie stosowania bardziej złożonych struktur gramatycznych, doskonalą sprawność mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego oraz doskonalą umiejętność pracy w grupie.

http://zsm-rypin.edupage.org/album/?#gallery/78

............................................................................................................................................................................................................

01. 12. 2014

Zajęcia projektowe z języka niemieckiego

  Na zajęcia projektowe z języka niemieckiego uczęszczają uczniowie, którzy lubią uczyć się języka niemieckiego w niekonwencjonalny sposób. Odchodzimy od tablicy, kredy, podręcznika. Skupiamy się na nowoczesnych mediach.

    Na zajęciach robiliśmy np. sałatkę warzywną, poznając przy tym nazwy warzyw oraz czynności w języku niemieckim. Wcześniej czytaliśmy przepisy kulinarne z niemieckiej książki kucharskiej. 

http://zsm-rypin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=77

  Nasza szkoła jest w projekcie międzynarodowym eTwinning. Na zajęciach realizujemy projekt  „Einfach Deutsch”. Do projektu przystąpiliśmy w październiku 2014roku. Wraz ze szkołami z Czech, Słowacji, Austrii, Portugalii, Ukrainy i Turcji tworzymy przez internet projekt międzynarodowy. Młodzież, posługując się językiem niemieckim, realizuje wspólnie z rówieśnikami z innych państw zadania projektowe.  

                                                                                                                         Małgorzata Szablewska

.............................................................................................................................................................................................................

 W ramach projektu „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III edycja” prowadzone są przez panią Agnieszkę Jadczak zajęcia z języka niemieckiego. W zajęciach bierze udział ośmioosobowa grupa uczniów z klasy II B.

Zajęcia prowadzone są w sposób niekonwencjonalny, z wykorzystaniem metod aktywizujących i nowoczesnych metod multimedialnych, a także z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej. W ramach zajęć uczniowie przygotowują multimedialny przewodnik po Rypinie w języku niemieckim. W tym celu odbyły się zajęcia plenerowe w mieście, w czasie których uczniowie mieli możliwość rozwijania słownictwa związanego z miastem, odgrywali scenki sytuacyjne, robili zdjęcia tematyczne oraz stworzyli mapę Rypina. Odbywały się również gry i zabawy językowe.

W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie poszerzają i doskonalą wiadomości i umiejętności w zakresie stosowania bardziej złożonych struktur gramatycznych, doskonalą sprawność mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego oraz doskonalą umiejętność pracy w grupie

http://zsm-rypin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.2015                         Gry na zajęciach projektowych z języka niemieckiego

 

                                                             

Zaprezentowane gry są doskonałą formą do utrwalenia słownictwa i gramatyki.

Gra 1 – przygotowana przez uczniów, to dobre ćwiczenie na utrwalenie słownictwa z zakresu „Jedzenie i picie”. W podobny sposób można opracować grę planszową do każdego zakresu tematycznego. Uczeń ćwiczy słownictwo oraz formułuje zdanie poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym.

Gra 2 – typowa gra na utrwalenie odmiany czasownika regularnego. Podobną grę można opracować dla odmiany czasownika nieregularnego, zwrotnego. Uczniowie nie „przepadają” za lekcjami gramatycznymi, a gramatyka w formie gry to dobre rozwiązanie.

Zachęcam to wypróbowania na własnych lekcjach! Powodzenia!

http://zsm-rypin.edupage.org/album/?#gallery/83

                                                                                           Małgorzata Szablewska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            W ramach projektu „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III edycja” prowadzone są przez panią Agnieszkę Jadczak zajęcia z języka niemieckiego. W zajęciach biorą udział ośmioosobowe grupy uczniów z klas I i III. Na zajęciach wykorzystywane są przede wszystkim metody aktywizujące i nowoczesne metody multimedialne. Uczniowie często korzystają z tablicy interaktywnej oraz komputera i Internetu. Na zajęciach główny nacisk kładzie się na komunikację w języku niemieckim, dlatego uczniowie często odgrywają scenki sytuacyjne, tworzą dialogi tematyczne, czy też prowadzą dyskusje. Bardzo chętnie ponadto biorą udział w grach i zabawach językowych takich jak: pantomima, echo, bingo, „Blinde Kuh”, „Memory”, „Ratespiel”, „Kofferpacken” itd. W czasie zajęć uczniowie tworzą też prace plastyczne na różne tematy, a następnie je omawiają. Przygotowywali też ciekawostki na temat krajów niemieckojęzycznych. Chętnie również grają w gry planszowe po niemiecku, pracują z plakatami tematycznymi, czy też grają w piłkę, oczywiście z wykorzystaniem języka niemieckiego.

     

W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie poszerzają i doskonalą wiadomości i umiejętności w zakresie stosowania bardziej złożonych struktur gramatycznych, doskonalą sprawność mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego oraz doskonalą umiejętność pracy w grupie. 

Agnieszka Jadczak

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im Józefa Wybickiego w Rypinie
    ul. Sportowa 24
    87-500 Rypin

  • +48 54 280 2331

Galeria zdjęć