Gimnazjum

Nawigacja

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA NAUKI MATEMATCZNO - PRZYRODNICZE ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZN0 - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE-FIZYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - CHEMIA ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE J. ANGIELSKI ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE - J. NIEMIECKI ZADANIE NR 3 - ICT - ZAJĘCIA INFORMATYCZNE ZADANIE NR 6 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ ZADANIE NR 7 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA -TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ZADANIE NR 9 - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE ZADANIE NR 8 - SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZADANIE NR 13 - MOŻNA INACZEJ

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA

ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA

 Cel realizowanych zajęć: jest przyswajanie wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych -matematycznych pozwalające funkcjonować w otaczającym środowisku,

uczniowie rozwijają umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,

uczniowie wyrównują zaległości i braki edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych, uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (Internet, programy matematyczne),

wykorzystują wiedzę teoretyczną do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w jego otoczeniu,

wykorzystują poznane wzory do obliczeń wielkości fizycznych,

Jarosław Goślicki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im Józefa Wybickiego w Rypinie
    ul. Sportowa 24
    87-500 Rypin

  • +48 54 280 2331

Galeria zdjęć