Gimnazjum

Nawigacja

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA NAUKI MATEMATCZNO - PRZYRODNICZE ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - ZAJĘCIA MATEMATYCZN0 - PRZYRODNICZE - MATEMATYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE-FIZYKA ZADANIE NR 1 - NAUKI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - CHEMIA ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE J. ANGIELSKI ZADANIE NR 2 - ZAJĘCIA JĘZYKOWE - J. NIEMIECKI ZADANIE NR 3 - ICT - ZAJĘCIA INFORMATYCZNE ZADANIE NR 6 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ ZADANIE NR 7 - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA -TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ZADANIE NR 9 - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE ZADANIE NR 8 - SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZADANIE NR 13 - MOŻNA INACZEJ

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW)

W ramach zajęć doskonalimy umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. Utrwalamy wiedzę przewidzianą podstawą programową z języka polskiego – wykonujemy ćwiczenia z kartami pracy z zakresu ortografii i  gramatyki.

Uczniowie powtarzają materiał i wyrównują braki w wiedzy i umiejętnościach

http://zsm-rypin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Od września 2014 roku prowadzone są Zajęcia Dydaktyczno- Wyrównawcze, nastawione na kształcenie umiejętności porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w aktywny i atrakcyjny sposób mogą ćwiczyć wymienione umiejętności. Prowadzone są np. zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie korzystają z platform edukacyjnych, utrwalają wiedzę za pomocą gier komputerowych i planszowych o tematyce historycznej, uczestniczą w wycieczkach pieszych po Rypinie.

Uczniowie rozwiązują zadania uczące ich np. odróżniania opinii od faktów, analizy i interpretacji danych tabelarycznych i wykresowych oraz tworzenia krótkich form wypowiedzi pisemnych. Uczestnicy zajęć zdobywają nową wiedzę, ale mają również możliwość uzyskania pomocy w odrabianiu prac domowych, przygotowaniu do kartkówek i sprawdzianów oraz nadrobienia braków. 


26.03.2015

ZDW 2, czyli z językiem polskim za pan brat

    

  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego w roku szkolnym 2014/ 2015  realizowane w ramach projektu „Szkoła Równych Szans- III edycja” poświęcone są przede wszystkim rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz skutecznego porozumiewania się. Uczęszczający na zajęcia uczniowie czytają różne teksty kultury, dyskutują na temat obejrzanych filmów, rozwiązują multimedialne testy z rozumienia czytanego tekstu, rywalizują w grach edukacyjnych ( np. scrabble).

                                                                                                  mgr Marzena Markiewicz 

.............................................................................................................................................................................................

Na zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z języka polskiego (zdw 3)  uczniowie doskonalą umiejętności czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz skutecznego porozumiewania się. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela utrwala wiedzę zdobywaną na bieżąco, rozwiązuje testy humanistyczne, rozwija swoje umiejętności, uczy się pokonywać własne słabości, a także nabiera wiary we własne siły i możliwości.

                                                                                  mgr Anna Krzyżanowska

.....................................................................................................................................................................................................

Jarosław Goślicki

................................................................................................................................................................................................

Trzy razy w tygodniu po obowiązkowych zajęciach szkolnych odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii i wos-u w ramach projektu „ Szkoła Równych Szans”-III edycja. Młodzież uczestniczy w nich chętnie, ponieważ może uzupełnić braki w posiadanej wiedzy, lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, a przede wszystkim rozwijać takie umiejętności jak:
-czytanie tekstów popularyzatorskich ze zrozumieniem,
-czytanie tekstów źródłowych i interpretowanie ich,
-odczytywanie informacji z mapy,
-analizowanie wykresów, diagramów, tablic genealogicznych itp.


Zaletą tych zajęć jest to, że możemy pracować za pomocą komputera i rzutnika multimedialnego.
W związku z tym , prawie każda pomoc dydaktyczna niezbędna do poszerzania wymienionych umiejętności w każdej chwili jest dostępna.
Dorota Brodzińska

........................................................................................................................................................................................................

Bawimy się  w poetów – tworzymy środki stylistyczne.

..............................................................................................................................................................................................

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego

(ZDW 1)

 

Realizowane w ramach projektu „Szkoła Równych Szans- III edycja”  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego skupiają się głównie wokół doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, redagowania krótszych               i dłuższych form wypowiedzi pisemnych, uzupełnienia wiadomości z różnych działów nauki o języku.

W trakcie zajęć uczniowie korzystają z programów komputerowych i znajdującego się w pracowni polonistycznej projektora oraz uczą się poprzez zabawę, która jest dla nich zawsze bardziej interesująca, zapobiega znużeniu, motywuje do pokonywania trudności.

Anna Sowińska

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im Józefa Wybickiego w Rypinie
    ul. Sportowa 24
    87-500 Rypin

  • +48 54 280 2331

Galeria zdjęć