Gimnazjum

Nawigacja

O szkole

Profil szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:

mgr Janusz Went

Wicedyrektorzy:

mgr Urszula Tyburska

mgr Witold Karolczyk

mgr Ewa Jankowska

mgr Barbara Piotrowska


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie składa się z:

Gimnazjum im. Józefa Wybickiego

Liceum Plastycznego

Szkoły Podstawowej Nr 1

Przedszkola Miejskiego Nr 2

 

                                            Krótka historia szkoły

Gimnazjum im. J. Wybickiego w Rypinie rozpoczęło swą działalność 1 września 1999 roku. Pierwszym dyrektorem szkoły była p. mgr Krystyna Dobrzeniecka, później tę funkcję pełniła p. mgr Daniela Kędziorska, a obecnie p. mgr Witold Karolczyk. Wicedyrektorami są  p. mgr Urszula Tyburska i p. mgr Sławomir Stefański.

Od 4 maja 2000 roku szkoła nosi imię twórcy „Mazurka Dąbrowskiego”, posiada także własny sztandar. 28 maja 2002 roku został po raz pierwszy odśpiewany hymn szkoły, do którego muzykę napisał p. mgr Stefan Dąbrowski, a słowa p. mgr Anna Kaźnica. Zaszczytne imię patrona szkoły skłania całą społeczność gimnazjalną do szczególnej troski o wartości patriotyczne, dbanie o tradycje narodowe i szkolne, o właściwą oprawę wszelkich uroczystości.

1 września 2004 roku uroczyście obchodziliśmy piąte urodziny Gimnazjum, a w maju 2007 roku, wśród licznych konkursów i akcji, świętowaliśmy wraz z zaproszonymi gośćmi Dzień Patrona, połączony z 210. rocznicą powstania naszego Hymnu Narodowego - „Mazurka Dąbrowskiego”. Na te uroczystości przybyli posłowie, przedstawiciele kuratorium, organu prowadzącego, radni, rodzice naszych uczniów, przedstawiciele zaproszonych firm, a także delegacje szkół zrzeszonych w Federacji Szkół im. J. Wybickiego, w gronie których od roku 2004 działa nasze Gimnazjum. Od tej pory co roku uczestniczymy w „Zlotach Gwiaździstych” i w spotkaniach „Szlakiem J. Wybickiego” organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego.

Nasza uwaga nie skupia się jednak tylko na przeszłości. W sposób znaczący bierzemy udział w życiu naszego miasta, odpowiadając chętnie na kierowane do nas apele oraz inicjując własne akcje na rzecz społeczności Rypina. Naszym dziełem jest „motylkowy oddział dziecięcy” rypińskiego szpitala, my zainicjowaliśmy uroczyste obchody Dnia Ziemi. Przygotowujemy okolicznościowe akademie miejskie, np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości czy Święta Konstytucji 3 Maja. Reprezentujemy szkołę z Pocztem Sztandarowym we wszystkich lokalnych uroczystościach. Działamy podczas akcji charytatywnych: Dar Serca dla Dzieci, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna paczka, Dzieci polskie-dzieciom irackim.

Niemałym sukcesem okazał się uroczyście obchodzony Dzień Europejski, którym nasze Gimnazjum włączyło się w ogólnopolskie przygotowania do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 14 października 2003 roku uzyskaliśmy tytuł „Szkoły z klasą” w krajowej akcji pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W kolejnych latach zdobyliśmy sprawność „AGO” (Działam) oraz przystąpiliśmy do dwóch edycji konkursu „Nauczyciel z klasą”, dzięki której w naszej szkole dwanaścioro nauczycieli uzyskało ten tytuł.

Początek roku szkolnego 2007/2008 to nowa karta w dziejach naszej szkoły - zostaliśmy Zespołem Szkół Miejskich, w skład którego wchodzi Gimnazjum im. J. Wybickiego oraz Liceum Plastyczne. Rypińskie Liceum Plastyczne to szkoła, która  z roku na rok bogaci bazę dydaktyczną.                                                                                                            

Uczniowie mają okazję zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem, którego będą z pewnością używać w pracy zawodowej. Oferujemy wykształcenie ogólne, którego finałem jest matura oraz uzyskanie tytułu zawodowego: plastyk o specjalności reklama wizualna. Liceum daje przygotowanie do studiów na  Akademiach Sztuk Pięknych oraz wydziałach artystycznych innych uczelni, oferuje podstawy architektury, historii sztuki, technologii informatycznej, filmu   i fotografii. Bogaty wachlarz możliwości pozwala uczniom na kontynuowanie nauki na wymarzonych studiach oraz na uzyskanie pracy w niezwykle modnym teraz zawodzie specjalisty ds. reklamy wizualnej.

W latach 2009-2012 nasza szkoła brała udział w projekcie prowadzonym przez Gminę Miasta Rypina „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”, który finansowany był z funduszy unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia). Łączny koszt projektu to 15069741,36zł, przeznaczone na zajęcia edukacyjne, zakup tablic interaktywnych i wyjazdy młodzieży w ramach współpracy z uczelniami. Dzięki temu nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w Zimowych warsztatach naukowych, Laboratoriach Edukacyjno-Twórczych, Wyspach Odkryć oraz w letnich turnusach obozów naukowych na Politechnice Łódzkiej.

ZSM to szkoła, w której uczniowie i nauczyciele podejmują wielorakie działania. Włączamy się w kampanie pod patronatem MEN: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Zero tolerancji dla przemocy”. Realizowaliśmy ciekawe projekty, np. „W szkolnym kadrze” (Innowacyjny Nauczyciel- Innowacyjna Szkoła); „Równać szanse. Przez teatr też można pomagać”; „Zielona Pauza” (do konkursu „Wędka Burmistrza”, w którym uzyskaliśmy 10 tys. zł dofinansowania do adaptacji wewnętrznego dziedzińca szkoły); ,,Deutsch - Wagen- Tour” (dla osób interesujących się językiem niemieckim). Od czasu, gdy Rypin nawiązał współpracę z miastem partnerskim na Łotwie, do Bauski co roku wyjeżdżają nasi uczniowie. Jest to forma nagrody Burmistrza Miasta za doskonałe wyniki  w nauce i dodatkowe osiągnięcia.

Corocznie prezentujemy szkołę podczas AGRY. Organizujemy Dzień Otwartych Drzwi dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. Przygotowujemy różne uroczystości w ciągu roku szkolnego: słuchowiska okolicznościowe, otrzęsiny pierwszoklasistów, andrzejki, mikołajki, dni samorządności, akademie, bal gimnazjalny. Piękne są nasze Wigilie, z których relacje można często oglądać w lokalnej telewizji kablowej.

            W szkole działają liczne kółka zainteresowań, np. Chór, Zespół Wokalny, Koło Teatralne, Zespół Taneczny, Klub Młodego Dziennikarza, Koło Plastyczne. Pasjonaci astronomii mogą korzystać z ASTRO-BAZY, która wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt, m.in. teleskopy, okulary, zestawy filtrów do obserwacji wizualnych i fotograficznych, adaptery, detektory. Sprzęt jest profesjonalny i pozwala na zaawansowane obserwacje nieba oraz utrwalanie ich cyfrowo.

            Niezwykłe sukcesy odnoszą również podopieczni p. Katarzyny Becmer. Zarówno soliści jak i Zespół Wokalny, a także Zespół Taneczny, są naszą wizytówką, a na licznych konkursach, przeglądach i festiwalach zdobywają każdorazowo czołowe miejsca.

            Uczniowie, którzy interesują się teatrem, realizują swoje pasje podczas zajęć Koła Teatralnego, prowadzonego przez p. mgr Dorotę Sobierajską  i p. mgr Aleksandrę Makowską. Grupa teatralna ma na swoim koncie już sporo sukcesów osiągniętych podczas przeglądów teatrów młodzieżowych,  m.in. w czasie RYPINSKIEJ WIOSNY TEATRALNEJ.

            Nauczyciele organizują wiele wycieczek krajowych i zagranicznych, ciekawe są także plenery Liceum Plastycznego oraz wyjazdy gimnazjalistów i licealistów do muzeów w Toruniu,  Płocku, Warszawie, ale także do muzeów zagranicznych: w Berlinie, Poczdamie, Wiedniu, Pradze, Budapeszcie i Monachium.

            Nie można zapomnieć o sukcesach sportowych naszych uczniów; do najbardziej spektakularnych należą: dwukrotne mistrzostwo województwa kujawsko-pomorskiego w turnieju piłkarskim Coca-Cola Cup (rok szkolny 2004/2005 oraz 2010/2011), mistrzostwo województwa w piłce nożnej 6-osobowej  rok szkolny 2010/2011), III miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych l0xl000m (rok szkolny 1999/2000).

            Możemy pochwalić się także laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, którzy, dzięki swoim sukcesom, zostali zwolnieni  z odpowiednich części egzaminu gimnazjalnego i dostali się do wybranych szkół: Kamil Skrzypczyk, fizyka; Martyna Kuczmarska, j. polski; Monika Cielicka, j. polski; Michalina Brokos, j. polski; Adrian Śnieżawski, historia; Julia Grunwald, j. polski; Piotr Winiarski, geografia; Klaudia Niedbalska, wos; Agata Krajewska, j. polski; Jakub Błaszczyk, geografia, chemia; Olga Dudra, biologia; Anna Cukrowska, chemia.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną kontynuować naukę, do naszych szkół - razem twórzmy kolejne karty historii ZSM...

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im Józefa Wybickiego w Rypinie
    ul. Sportowa 24
    87-500 Rypin

  • +48 54 280 2331

Galeria zdjęć